Koniczyna czerwona

Koniczyna czerwona

Koniczyna czerwona Inaczej koniczyna łąkowa, konicz, kądziołka. W średniowiecznej Europie trójlistna koniczyna była symbolem Trójcy Świętej. Na targ zabierano wianek z koniczyny, aby zapewnić sobie pomyślność w handlu. Wierzono, że chroni przed złymi mocami. Koniczyna...
Leszczyna

Leszczyna

Leszczyna🌿 była kiedyś przedmiotem kultu. Otaczano ją szczególnym szacunkiem. W pogańskich obrzędach pogrzebowych orzechy leszczyny miały stanowić pokarm dla zmarłych. Zjadano je też na stypach. Roślina ta, była symbolem dostatku i opiekuńczości. Miała chronić ludzi i...