Leszczyna

Leszczyna

Leszczyna🌿 była kiedyś przedmiotem kultu. Otaczano ją szczególnym szacunkiem. W pogańskich obrzędach pogrzebowych orzechy leszczyny miały stanowić pokarm dla zmarłych. Zjadano je też na stypach. Roślina ta, była symbolem dostatku i opiekuńczości. Miała chronić ludzi i...
Rozmaryn

Rozmaryn

🌿 Roślina ta była ceniona już w Starożytnym Rzymie, jako lecznicza. Używano jej do kadzideł. W Grecji była poświęcona bogini miłości Afrodycie i dlatego robiono z niej wianki weselne. W Europie, była to roślina płodności, śmierci i wiernej miłości. Wierzono, że chroni...